• slider image 601
  • slider image 590
  • slider image 589
  • slider image 573
  • slider image 572
:::

資安管理辦法

檔案名稱
日期 大小 人氣
大佳國民小學資通安全管理辦法.pdf
2018-07-11 12:11:16 96.5 KB 1187
25資安事件通報程序.pdf
2018-07-11 17:06:58 59.2 KB 1697
大佳國小 個人資料檔案大綱彙整表.pdf
2018-07-12 14:14:28 141.6 KB 1355
大佳無線網路管理規定.pdf
2018-07-12 17:02:44 67.2 KB 1090
個資保護連絡窗口.pdf
2018-07-12 17:05:31 118.6 KB 1145
資通安全維護計畫.pdf
2019-07-19 18:44:01 542.7 KB 581
大佳國民小學行動載具管理辦法.docx
2020-08-19 11:09:59 145.7 KB 761
:::

會員登入(校內專用)