• slider image 517
  • slider image 512
  • slider image 513
  • slider image 506
  • slider image 505
  • slider image 518
  • slider image 519
  • slider image 520
:::

資安管理辦法

檔案名稱
日期 大小 人氣
大佳國民小學資通安全管理辦法.pdf
2018-07-11 12:11:16 96.5 KB 323
25資安事件通報程序.pdf
2018-07-11 17:06:58 59.2 KB 865
大佳國小 個人資料檔案大綱彙整表.pdf
2018-07-12 14:14:28 141.6 KB 557
大佳無線網路管理規定.pdf
2018-07-12 17:02:44 67.2 KB 267
個資保護連絡窗口.pdf
2018-07-12 17:05:31 118.6 KB 275
資通安全維護計畫.pdf
2019-07-19 18:44:01 696.1 KB 15
:::

會員登入

Dr.eye 英漢字典

查單字

即時空品測站資訊看板

:::

近期事項

衛星雲圖

雷達回波圖

六小時累積雨量動畫圖

雨量累積圖