• slider image 554
  • slider image 555
  • slider image 556
  • slider image 557
  • slider image 559
:::

資安管理辦法

檔案名稱
日期 大小 人氣
大佳國民小學資通安全管理辦法.pdf
2018-07-11 12:11:16 96.5 KB 521
25資安事件通報程序.pdf
2018-07-11 17:06:58 59.2 KB 1058
大佳國小 個人資料檔案大綱彙整表.pdf
2018-07-12 14:14:28 141.6 KB 747
大佳無線網路管理規定.pdf
2018-07-12 17:02:44 67.2 KB 451
個資保護連絡窗口.pdf
2018-07-12 17:05:31 118.6 KB 490
資通安全維護計畫.pdf
2019-07-19 18:44:01 696.1 KB 106
大佳國民小學行動載具管理辦法.docx
2020-08-19 11:09:59 19 KB 102
:::

會員登入